Hyvä tietää

Koskenlaskusta

Koskenlaskutoiminnassa noudatetaan Suomen melonta ja koskenlaskuyrittäjät ry:n antamia ohjeita koskenlaskussa käytettävien veneiden turvallisuudesta ja käytöstä. Pohjolan Safareilla on dokumentoitu SFS-EN ISO 9001:2000 standardiin perustuva Laatu-, Turvallisuus- ja Ympäristöhallintajärjestelmä. Osanottajia pyydetään tarkistamaan vakuutuksiensa voimassaolo koskenlaskussa. Sääolosuhteet ja vedenkorkeuden vaihtelut saattavat muuttaa laskureittejä ja aikatauluja tai estää koskenlaskun suorittamisen.

Moottorikelkkailusta

Moottorikelkkailusta on tullut yhä suositumpi talvinen liikkumismuoto. Suosio on kuitenkin tuonut tullessaan myös haittoja; onnettomuuksia sattuu tämän tästä. Haittojen torjumiseksi kelkkailua varten on annettu omia sääntöjä. Niiden tunteminen ja noudattaminen on perusedellytys turvalliselle kelkkailulle.  

Lisätietoa LIIKENNETURVA Teksti: Lasse Saharinen, Petri Niska.

Opastetut moottorikelkkasafarit

Moottorikelkkasafarit ovat paketteja, jotka sisältävät kelkkavuokran, polttoaineet sekä talvimatkailuun soveltuvat asusteet eli kelkkahaalarit, kengät, kypärän ja käsineet. On syytä huomioida että, näillä safareilla moottorikelkan kuljettajan pitää olla 18 vuotta täyttänyt ja voimassaolevan, moottorikelkan ajamiseen oikeuttavan ajokortin haltija. Moottorikelkkailussa pätevät samat tieliikennelait ja -asetukset kuin autoilussakin. Osallistujien vastuulla on huolehtia oma ajokuntonsa. Turva- ja ajo-ohjeet läpikäydään ennen retkelle lähtöä.

Vakuutukset ja vahingot

Safareilla käytettävät moottorikelkat ovat Suomen Liikennevakuutuslain mukaan liikennevakuutettu. Vakuutus kattaa kuljettajan ja matkustajien onnettomuudessa loukkaantumisesta aiheutuneet hoitokulut. Lisäksi vakuutus kattaa Liikennevakuutuslain mukaisesti moottorikelkalla ajettaessa aiheutuneet henkilövahingot sekä syyttömälle osapuolelle aiheutuneet omaisuusvahingot kokonaisuudessaan. Suosittelemme riittävän kattavan henkilökohtaisen matkavakuutuksen hankkimista.
Safarille osallistuvat ovat vastuussa moottorikelkalle aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuuosuus on enintään EUR 1 000 € / moottorikelkka tai korjauskulut.

Huomioitava lisäohjelmissa

Pohjolan Safarit EI ole vastuussa henkilövahingoista EIKÄ aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat safarin tai viikko-ohjelman muissa aktiviteeteissa.

Muutokset mahdollisia - Turvallisuus ensin - Safety first!

Pidätämme oikeuden muuttaa retkien reittejä ja kestoa tarvittaessa sää ja lumiolojen mukaisesti tai turvallisuussyistä ja osallistujien mukavuuden vuoksi. Pidätämme myös oikeuden keskeyttää safarin, jos osanottaja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen itselleen tai muille. Suosittelemme riittävän kattavan henkilökohtaisen matkavakuutuksen hankkimista.

Moottorikelkkailun perussäännöt sisältyvät maastoliikennelakiin

Sen mukaan moottorikelkkaa käytetään pääsääntöisesti maastossa ja moottorikelkkailureiteillä.

Kelkkailureitillä on soveltuvin osin samat säännöt kuin muun tien ajoradalla. Ajokortti tarvitaan. Moottorikelkkailureitti on tieliikennelain tarkoittama tie. Näillä reiteillä ja muilla tieliikennelain tarkoittamilla teillä ajettaessa moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Ajokortti on pidettävä mukana ja vaadittaessa esitettävä liikenteen valvojalle.

Moottorikelkkailureitillä on kaksisuuntainen liikenne. Ajouralla ajetaan oikealla ja ohitetaan vasemmalta. 
Välimatka edellä ajavaan on pidettävä sellaisena, ettei päälleajovaaraa ole. 
Moottorikelkkailureitillä tai muulla tiellä ajettaessa tai tietä ylittäessä kuljettajalla tulee olla vähintään T -luokan ajokortti. 
Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa maastossakin. 
Moottorikelkan suurin sallittu nopeus reiteillä ja maastossa maa-alueella on 60 km/h, jääpeitteisellä vesialueella 80 km/h. 
Suojakypärä on kelkkailijan tärkein turva-väline ja pakollinen kuljettajalle ja matkustajalle.

Luonnonsuojelu  

Kelkkailu on ensisijaisesti luonnossa liikkumista ja järkevä kelkkailija toimiikin luonnon ehdoilla; kunnioittaa eläimiä ja luonnon rauhaa. Näin luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Pohjolan Safareilla on käytössä dokumentoitu SFS-EN ISO 9001:2000 standardiin perustuva Laatu-, Turvallisuus- ja Ympäristöhallintajärjestelmä. Vastaamme luontoarvojen säilymisessä matkailutoiminnassamme. Toimintamme on ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää.

VARAUSEHDOT 

Haluamme taata järjestelyidenne onnistumisen parhaalla mahdollisella tavalla, joten edellytämme seuraavien ehtojen ja suositusten noudattamista, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu.

Kukkolan Vierastalot / Jokisuun Kone Oy, (jäljempänä myös 'Yritys') noudattaa majoitus- ja ravintolapalvelujen varaamisessa ja tehtyjen palveluvarausten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, heti kun asiakas on tehnyt varauksen.

Yritys voi poiketa näistä ehdoista, tällöin poikkeavat ehdot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä erikseen. Sesonkiaikoja ovat joulu- uudenvuoden aika sekä kesä- ja heinäkuu (01.12.-15.01. ja 01.06 – 31.07).

TOIMITUSEHDOT YKSITTÄISVARAUKSILLE

Varaaminen ja maksu

Varaus on sitova varaushetkestä alkaen, riippumatta siitä tehtiinkö varaus puhelimitse tai kirjallisena. Varaus vahvistetaan maksamalla ennakkomaksu. Varaajan pitää olla täysi-ikäinen ja pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä. Saapuessaan asiakkaan on esitettävä kuitit suoritetuista maksuista, tai maksettava tilatut palvelut. Mikäli varaus on tapahtunut matkatoimiston kautta, on asiakkaan luovutettava kohteeseen saamansa hotellikuponki (voucher).

Varaaminen ja maksu sesonkiaikojen ulkopuolella

Majoitusvarauksesta erääntyy 50 % maksettavaksi 14 vrk varaushetkestä lukien ja loput 21 vrk ennen majoituksen alkamista. Mikäli varaus tehdään niin, että varauksen alkuun on 30 - 21 vrk erääntyy lasku 21 vrk ennen majoituksen alkamista ja jos varauksen alkuun on vähemmän kuin 21 vrk, erääntyy lasku maksettavaksi heti. Poikkeus ei vaikuta peruutusehtoihin.

Varaaminen ja maksu sesonki- aikoina

Majoitusvarauksesta 50 % veloitetaan 14 vrk varauksen teosta ja loput 60 vrk ennen saapumista. Mikäli varaus tehdään niin että saapumiseen on alle 60 vrk, laskutetaan koko varaus erääntyväksi heti.

Peruutus

Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Huomioittehan että varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. Yrityksellä ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella. Muutokset säätilassa, tms. syyt eivät muuta peruutusehtoja.

Peruutus sesonkiaikojen ulkopuolella

Sesonkiaikojen ulkopuolella peruutuskulut ovat 12% (kuitenkin vähintään 100 €), jos peruutus tehdään vähintään 30 vrk ennen varauksen alkua. Myöhemmin kuin 30 vrk ennen varauksen alkua tehdystä peruutuksesta perimme koko varauksen summan.

Peruutus sesonki-aikoina

Yritys perii peruutuskuluina 20 % majoituksen hinnasta, kuitenkin aina vähintään 100 €. Peruutuskulut ovat 50 % majoituksen hinnasta, jos peruutus tehdään 59-30 vrk ennen tapahtumaa. Alle 30 vrk ennen varauksen alkua tehdystä peruutuksesta perimme koko varauksen summan.

TOIMITUSEHDOT RYHMILLE

Varaus vahvistetaan maksamalla ennakkomaksu, joka on 20 % kokonaismäärästä, sovittuna ajankohtana. Varausmaksua ei palauteta peruutuksen johdosta. Varaus tulee olla kokonaisuudessaan maksettu 30 vrk ennen tuloa. Nimilista huonejakoineen pyydetään toimittamaan viimeistään 14 vrk ennen tulopäivää. Nimilistalta on suositeltavaa ilmetä seuraavaa:

Ryhmän tulo- ja lähtöpäivä sekä arvioitu saapumis- ja lähtöaika, majoittuvien henkilöiden nimet, kansalaisuudet sekä huonejako.
Ryhmän vetäjän yhteystiedot ja ryhmän henkilöiden erikoisruokavaliot sekä muut erityistoiveet.

RYHMÄN PALVELUJEN MAKSUTAPA

Ryhmälle tilattujen palvelujen maksutapa tulee sopia ennakkoon vahvistuksen yhteydessä. Ryhmää laskutetaan yhdellä laskulla per ryhmä. Normaalisti käytössä olevat maksutavat ovat ennakkolaskutus sekä luottokortti. Jälkilaskutuksia varten vaaditaan ennakkoon sovittu kirjallinen luottosopimus.

Yrityksen oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisen esteen sattuessa ns. force majore – este, jolloin Yritys ei voi toimittaa lupaamiaan palveluja esim. lakon, tulipalon, vesivahingon, luonnonkatastrofin, sotatilan tms. tekijän vuoksi joka vaikeuttaa Yrityksen toimintakykyä tai mikäli asiakas ei ole noudattanut varausehtoja, on Yrityksellä oikeus peruuttaa varaus. Asiakkaaseen ollaan välittömästi yhteydessä ja tiedotetaan tilanteesta. Tällöin asiakkaalle palautetaan maksettu ennakkomaksu.

Majoittautuminen

Majoituskohde on käytettävissä tulopäivänä klo 16 jälkeen ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Tarvittaessa luovutusaikaa voidaan jatkaa etukäteen sovittaessa.

Loppusiivous ja liinavaatteet sisältyvät majoitushintaan. Pitempiaikaisessa normaali vuokrauksessa huoneiston välisiivouksesta huolehtii asukas itse. Suosittelimme että asiakas huolehtii siivouksessa mm. seuraavista asioista: roskien vienti, astioiden pesu, tavaroiden paikoilleen vienti. Pitkäaikaisessa vuokrauksessa, tarvittaessa välisiivouksen voi tilata erikseen sovittuun ajankohtaan, siivous alkaen 62 €/huoneisto. Vaikka loppusiivous sisältyy huonehintaan, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä. Jos avain katoaa, peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Henkilömäärä

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö, kuin mitä kohdetiedoissa on mainittu, ellei siitä ole erikseen sovittu. Lisähenkilöistä veloitetaan erillinen lisähenkilömaksu.

Teltalla tai asuntovaunulla / -autolla leiriytyminen Vierastalojen alueella on kielletty ilman lupaa.

Vahinkojen korvaus

Asiakas on vastuussa majoituskohteen irtaimistosta vuokrausaikana. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista välittömästi ja korvaamaan ne hankintakuluineen.

Reklamaatiot

Suosittelemme että kaikki varaukseen, majoitukseen ja palveluihin liittyvät reklamaatiot ilmoitetaan välittömästi niiden ilmaannuttua, p. 040 755 18 58, tai sähköpostilla osoitteeseen info@nordicsafaris.com. Huoltopyynnöt tulee tehdä välittömästi, huoltopäivystys p. 040 755 18 58.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty sisätiloissa. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan vähintään 125 € tuuletusmaksu ja tarvittavat pesumaksut, lisäksi Lapin pelastuslaitos perii 825 € korvauksen tupakoimisen aiheuttamasta aiheettomasta automaattipalohälytyksestä.

Lemmikkieläimet

Lemmikin tuonnista majoituskohteeseen on aina ilmoitettava etukäteen varauksen yhteydessä. Kukkolan Vierastaloilla on huoneita joihin voi tuoda lemmikkieläimen.

Muut ehdot

Majoitus- ja tilausravintola toimintoja käsittelee Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Sopimusta koskevat erimielisyydet, joista ei päästä sovintoon neuvotteluteitse, ratkaistaan Yrityksen sijaintipaikkakunnan käräjäoikeudessa.