Leveransvillkor för bokning av Kukkola gästhus

BOKNINGSVILLKOR

Vi vill att er vistelse hos oss ska lyckas på bästa sätt, och vill därför att följande villkor och rekommendationer efterföljs, om inte annat har beslutats.

Kukkola Gästhus / Jokisuun Kone Oy, (´senare även företaget') använder sig i logi- och restaurangtjänster av följande avbokningsregler. Båda parter är bundna till reglerna så fort bokningen är genomförd.

Företaget kan i vissa undantagsfall kringgå villkoren, men informerar då om detta separat vid bokningstillfället. Högsäsong är jul- och nyår,  juni, juli, (1/12-15/1 samt 1/6-31/7).

LEVERANSVILLKOR FÖR ENSKILDA BOKNINGAR

Bokning och betalning

Bokningen är bindande direkt då bokningen genomförts oavsett om det är en telefon- eller skriftlig bokning. Bokningen bekräftas genom inbetalning av anmälningsavgiften. Den som bokar måste ha fyllt 18 år och kunna identifiera sig. När kunden anländer så måste kunden kunna visa kvitto på inbetalning eller betala för beställda tjänster. Om bokningen har skett på en resebyrå, så måste kunden kunna visa upp en voucher.

Bokning och betalning under lågsäsong

Vid bokning av logi ska 50% av totala kostnaden betalas inom 14 dagar från bokningstillfället, och resterande belopp ska betalas 21 dagar innan ankomst. Om det är 30 - 21 dagar kvar tills ankomst då bokningen görs, så ska fakturan betalas 21 dagar innan, om det är mindre än 21 dagar till ankomst så ska hela beloppet betalas direkt. Undantag påverkar inte avbokningsvillkoren.

Bokning och inbetalning under högsäsong

Vid bokning av logi ska 50% av totala kostnaden betalas inom 14 dagar från bokningstillfället, och resterande belopp ska betalas inom 60 dagar innan ankomst. Om det är mindre än 60 dagar till ankomst, ska hela beloppet betalas direkt.

Avbokning

Avbokningar ska alltid göras skriftligen. Observera att obetalda avgifter inte är en avbokning. Reseförsäkring rekommenderas. Företaget är inte skyldig att godkänna avbokning utan intyg, till exempel läkarintyg eller liknande. Väderförändringar, ed. skäl ändrar inte avbokningsreglerna.

Avbokning under lågsäsong

Under lågsäsong är avbokningskostnaden 12% av bokningssumman (dock minst 100 €), om avbokning sker tidigare än 30 dagar innan ankomst. Om avbokning sker senare än 30 dagar före avtalad ankomst så är avbokningskostnaden 100 %. Alltså måste hela bokningssumman betalas.

Avbokning under högsäsong

Under lågsäsong är avbokningskostnaden 20% av logipriset (dock minst 100 €). Avbokningskostnaden är 50 % av logipriset om avbokningen sker tidigare än 59-30 dagar innan ankomst. Om avbokning sker senare än 30 dagar före avtalad ankomst så är avbokningskostnaden 100 %. Alltså måste hela bokningssumman betalas.

LEVERANSVILLKOR GRUPPER

Bokningen bekräftas genom att betala in anmälningsavgiften som är 20 % av den totala summan efter överenskommen tid. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om gruppen avbokar. Bokningen ska vara inbetald 30 dagar innan ankomst. Namnlista med rumsfördelning ska levereras senast 14 dagar innan ankomst. På namnlistan ska följande uppgifter finnas med: Ankomst- och avresedag och tid. Deltagarnas namn, nationalitet och rumsfördelning. Reseledarens kontaktuppgifter och om deltagarna önskar specialkost eller har andra special önskemål.

INBETALNING AV TJÄNSTER FÖR GRUPPER

Inbetalning för grupper som bokat aktiviteter bestäms i samband med bokningsbekräftelsen. Gruppen faktureras med en faktura/grupp. Vanliga betalningssätt är förskottsbetalning och kreditkort. För fakturering i efterhand krävs ett skriftligt kreditavtal som det beslutats om i förväg.

Företagets rätt att avboka en bokning

Vid oförutsedda, extraordinära händelser s.k. force majeure, då företaget inte kan leverera det som lovats, det kan vara exempelvis strejk, brand, vattenskada, naturkatastrof, krig mm. I detta fall eller då kunden inte uppfyllt bokningsvillkoren, så har företaget rätt att avboka bokningen. I detta fall kontaktas kunden snarast och kunden får tillbaka anmälningsavgiften.

LOGI

Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. Incheckning på boendet sker ankomstdag efter kl. 16 finsk tid. Utcheckning ska ske på avresedag senast kl. 12 finsk tid. Slutstädning och sänglinnen ingår i priset. Om kunden bokat logi för långtidsboende, så ska kunden städa själv.

Kunden ansvarar själv för att föra ut skräp, diska, och ställa tillbaka sakerna på sin plats. För långtidsboende finns möjlighet att beställa städning nån gång under perioden. Pris 62 € / rum. Trots att slutstädning ingår i logipriset så förväntas det att möblerna ska vara hela och på sin rätta plats. Om ni tappar bort nyckeln, så får ni står för kostnaderna som uppstår vid lås byte.

Personantal

Boendet får inte användas av fler personer, än vad som bokats, om inte företaget och kunden kommit överens om det. Fler personer debiteras med flerpersonskostnad. Det är förbjudet att campa på området utan tillstånd.

Skadeersättning

Kunden ansvarar för rummets innehåll under hyrestiden. Kunden är skyldig att informera företaget om någon skada skett, samt ersätta eventuella skador.

Reklamation

Reklamationer ska meddelas snarast till nummer +358 (0)40 755 18 58, eller via epost: info@nordicsafaris.com. Serviceärenden ska meddelas till service jouren på tel. +358 (0) 40 755 18 58.

Rökning

Rökförbud inomhus råder. Om rökning förekommit i våra lokaler debiterar vi minst 125 € för ventilationskostnader och vid behov även för städkostnad. Lapplands räddningstjänst fakturerar 825 € vid en utryckning då den automatiska brandutlösaren utlöses.

Husdjur

Om kunden har med sig husdjur så ska detta meddelas vid bokningstillfället. Kukkola gästhus har rum där husdjur är tillåtna.

Övriga villkor

Logi och bokningsrestaurangen går under lagen om logi- och livsmedelsverksamhet. Avtalet omfattas av oenigheter, som inte kan lösas med förhandlingar. Sådana oenigheter ska avgöras i tingsrätten där företaget har sitt säte.