Bra att känna till

Forsränning

Vi följer Finlands paddlings- och forsrännings företagarförenings regler. Nordic Safaris har en kvalitetsdokumentation enligt SFS-EN ISO 9001:2000. Vi ber deltagarna se över sin egen försäkring och vad som gäller vid forsränning. Med reservation för ändringar pga vatten- och väderförhållanden.

Skotersafari

Snöskoter har blivit en allt populärare vinteraktivitet. Detta har även medfört olyckor. För att motverka olyckor så finns det en del regler och förhållningssätt. Att känna till reglerna är en förutsättning.

Försäkring och skador

Snöskotrar som används i safari är försäkrade enligt finska lagen om motorfordon. Försäkringen täcker de kostnader för skador som föraren och passagerarna ådragit sig i olyckan. Dessutom täcker försäkringen de personskador som uppkommit vid körning av en skoter i enlighet med försäkringslagen om motorfordon samt hela den egendomsskada som orsakas den oskyldiga parten. Vi rekommenderar starkt införskaffandet av en tillräckligt omfattande personlig reseförsäkring. Deltagarna i safari är ansvariga för eventuella skador som åsamkas snöskotrarna. Självrisken är upp till 1 000 € / snöskoter eller reparationskostnader.

Guidad snöskotersafari

I vår safaritur med skoter ingår skoterhyra, bränsle samt utrustning så som skoteroverall, skor, hjälm och handskar. Åldersgräns för att få köra skoter på våra safariturer är 18 år, och chauffören måste också ha ett giltigt körkort som godkänner snöskoter körning. I skoter körning gäller samma trafikregler som i bilkörning. Innan Safarin gör vi en säkerhets enomgång med alla deltagare.

Klä dig rätt!

Klä dig rätt för utomhus aktiviteten enligt lager-på lager principen.

Lager 1: Underställ. Kläderna som är närmast huden, ska vara varma och torra under hela safarin, i detta lager är det bäst att ha ett syntetunderställ.

Lager 2: Värmande lager. Vi rekommenderar ett material som andas och värmer dig, tex: fleece.

Lager 3: Skyddande skal. Här har ni skoteroverallen som vi tillhandahåller till er.

Försäkring vid olyckor

Skotrarna som används är försäkrade enligt trafikförsäkringslagen i Finland. Försäkringen täcker sjukvårdskostnader för de som kört och åkt snöskoter på en safaritur och blivit skadad under safarin.

Försäkringen täcker enligt finsk trafikförsäkringslag personskador, och ersätter skador som orsakats på oskyldigas egendom.

Deltagare på Safarin ansvarar för skador som själv vållats på skotern eller under turen.

Självrisken är som mest 1000 €/ för olycksfall eller reparationskostnader. 

Grundreglerna i snöskoterkörning ingår i trafiklagen som gäller för terrängkörning

Enligt den lagen så ska skotrar i huvudsak användas i terräng och på skoterleder, som där det lämpar sig har samma regler som övriga körvägar. Chauffören ska ha minst ett traktorkort för att få köra. Chauffören ska ha med sig kortet.

Säkerheten kommer alltid först! 

Nordic Safaris förbehåller sig rättigheten att ändra turen om vädret blir dåligt eller av andra säkerhetsskäl samt att avbryta turen om en deltagare bryter mot säkerhetsreglerna.

Observera tilläggsprogrammen

Nordic Safaris är inte ansvarig för personskada eller materiell skada som orsakats av andra aktiviteter i safari eller veckoprogrammet.

Förändringar möjliga - Säkerheten kommer alltid först! 

Nordic Safaris förbehåller sig rättigheten att ändra turen om vädret blir dåligt eller av andra säkerhetsskäl samt att avbryta turen om en deltagare bryter mot säkerhetsreglerna. Vi rekommenderar starkt införskaffandet av en tillräckligt omfattande personlig reseförsäkring.

Grundläggande regler enligt vägtrafiklagen för körning off-road

Enligt lagen används snöskoter främst för körning off-road och på skoterleder.

På en skoterled gäller mestadels samma regler som på övriga vägar. Körkort krävs. Med skoterled avses väg enligt vägtrafiklagen. På dessa vägar och andra - enligt vägtrafiklagen avsedda – vägar, måste en snöskoterförare ha minst T-körkort. Körkortet ska vara med och uppvisas på begäran av trafik-kontrollant.

Det är dubbelriktad trafik på skoterleder. Man kör på höger sida av leden och omkörning sker på vänster sida. Avstånd till framförvarande fordon måste hållas på så sätt, att det inte finns risk för påkörning.

Du behöver minst ett T-körkort för körning på skoterled och annan väg, eller vid korsning av väg.

Regler för rattfylleri gäller även off-road för skoterförare.

Den högsta tillåtna hastigheten på skoterleder och off-road landområden är 60 km / t., på istäckt vattenområde 80 km / t.

Hjälm är den viktigaste säkerhetsutrustningen och obligatoriskt för både förare och passagerare.

I enlighet med naturen!

Vi rör oss i naturen och försöker att inte göra någon skada på den eller på det djurliv som existerar där.

Nordic Safaris har en licens SFS-EN ISO 9001:2000 som bland annat visar på att vi värnar om naturen, och att våra aktiviteter inte skadar naturen. Vår verksamhet är ekologiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbar. 

BOKNINGSVILLKOR 

Vi vill att er vistelse hos oss ska lyckas på bästa sätt, och vill därför att följande villkor och rekommendationer efterföljs, om inte annat har beslutats.

Kukkola Gästhus / Jokisuun Kone Oy, (senare även `företaget') använder sig i logi-och restaurangtjänster av följande avbokningsregler. Båda parter är bundna till reglerna så fort bokningen är genomförd.

Företaget kan i vissa undantagsfall kringgå villkoren, men informerar då om detta separat vid bokningstillfället. Högsäsong är jul- och nyår samt juni, juli ( 1/12-15/1 samt 1/6-31/7.)

LEVERANSVILLKOR FÖR ENSKILDA BOKNINGAR

Bokning och betalning

Bokningen är bindande direkt då bokningen genomförts oavsett om det är en telefon- eller skriftlig bokning. Bokningen bekräftas genom inbetalning av anmälningsavgiften. Den som bokar måste ha fyllt 18 år och kunna identifiera sig. När kunden anländer så måste kunden kunna visa kvitto på inbetalning eller betala för beställda tjänster. Om bokningen har skett på en resebyrå, så måste kunden kunna visa upp en voucher.

Bokning och betalning under lågsäsong

Vid bokning av logi ska 50% av totala kostnaden betalas inom 14 dagar från bokningstillfället, och resterande belopp ska betalas 21 dagar innan ankomst. Om det är 30 - 21 dagar kvar tills ankomst då bokningen görs, så ska fakturan betalas 21 dagar innan, om det är mindre än 21 dagar till ankomst så ska hela beloppet betalas direkt. Undantag påverkar inte avbokningsvillkoren.

Bokning och inbetalning under högsäsong

Vid bokning av logi ska 50% av totala kostnaden betalas inom 14 dagar från bokningstillfället, och resterande belopp ska betalas inom 60 dagar innan ankomst. Om det är mindre än 60 dagar till ankomst, ska hela beloppet betalas direkt.

Avbokning

Avbokningar ska alltid göras skriftligen. Observera att obetalda avgifter inte är en avbokning. Reseförsäkring rekommenderas. Företaget är inte skyldigt att godkänna avbokning utan intyg, till exempelläkarintyg eller liknande. Väderförändringar, ed. skäl ändrar inte avbokningsreglerna.

Avbokning under lågsäsong

Under lågsäsong är avbokningskostnaden 12% av bokningssumman (dock minst 100 €), om avbokning sker tidigare än 30 dagar innan ankomst. Om avbokning sker senare än 30 dagar före avtalad ankomst så är avbokningskostnaden 100 %. Alltså måste hela bokningssumman betalas.

Avbokning under högsäsong

Under lågsäsong är avbokningskostnaden 20% av logipriset (minst 100 €). Avbokningskostnaden är 50 % av logipriset om avbokningen sker tidigare än 59-30 dagar innan ankomst. Om avbokning sker senare än 30 dagar före avtalad ankomst så är avbokningskostnaden 100 %. Alltså måste hela bokningssumman betalas.

LEVERANSVILLKOR GRUPPER

Bokningen bekräftas genom att betala in anmälningsavgiften som är 20 % av den totala summan efter överenskommen tid. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om gruppen avbokar. Bokningen ska vara inbetald 30 dagar innan ankomst. Namnlista med rumsfördelning ska levereras senast 14 dagar innan ankomst. På namnlistan ska följande uppgifter finnas med: Ankomst- och avresedag och tid. Deltagarnas namn, nationalitet och rumsfördelning. Reseledarens kontaktuppgifter och om deltagarna önskar specialkost eller har andra special önskemål.

INBETALNING AV TJÄNSTER FÖR GRUPPER

Inbetalning för grupper som bokat aktiviteter bestäms i samband med bokningsbekräftelsen. Gruppen faktureras med en faktura/grupp. Vanliga betalningssätt är förskottsbetalning och kreditkort. För fakturering i efterhand krävs ett skriftligt kreditavtal som det beslutats om i förväg.

Företagets rätt att avboka en bokning

Vid oförutsedda, extraordinära händelser s.k. force majeure, då företaget inte kan leverera det som lovats, det kan vara exempelvis strejk, brand, vattenskada, naturkatastrof, krig mm. I detta fall eller då kunden inte uppfyllt bokningsvillkoren, så har företaget rätt att avboka bokningen. I detta fall kontaktas kunden snarast och kunden får tillbaka anmälningsavgiften

LOGI

Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. Incheckning på boendet sker ankomstdag efter kl. 16 finsk tid. Utcheckning ska ske på avresedatum senast kl. 12 finsk tid. Slutstädning och sänglinnen ingår i priset. Om kunden bokat logi för långtidsboende, ska kunden städa själv.

Kunden ansvarar själv för att föra ut skräp, diska, och ställa tillbaka sakerna på sin plats. För långtidsboende finns möjlighet att beställa städning nån gång under perioden. Pris 62 € / rum. Trots att slutstädning ingår i logipriset så förväntas det att möblerna ska vara hela och på sin rätta plats. Om ni tappar bort nyckeln, så får ni står för kostnaderna som uppstår vid låsbyte.

Personantal

Boendet får inte användas av fler personer, än vad som bokats, om inte företaget och kunden kommit överens om det. Fler personer debiteras med flerpersonskostnad. Det är förbjudet att campa på området utan tillstånd.

Skadeersättning

Kunden ansvarar för rummets innehåll under hyrestiden. Kunden är skyldig att informera företaget om någon skada skett, samt ersätta eventuella skador.

Reklamation

Reklamationer ska meddelas snarast till nummer +358 (0) 40 755 18 58, eller via epost: info@nordicsafaris.com. Serviceärenden ska meddelas till service jouren på tel. +358 (0) 40 755 18 58.

Rökning

Rökförbud inomhus råder. Om rökning förekommit i våra lokaler debiterar vi minst 125 € för ventilationskostnader och vid behov även för städkostnad. Lapplands räddningstjänst fakturerar 825 € vid en utryckning då den automatiska brandutlösaren utlöses.

Husdjur

Om kunden har med sig husdjur så ska detta meddelas vid bokningstillfället. Kukkola Gästhus har rum där husdjur är tillåtna.

Övriga villkor

Logi och bokningsrestaurangen går under lagen om logi- och livsmedelsverksamhet. Avtalet omfattas av oenigheter, som inte kan lösas med förhandlingar. Sådana oenigheter ska avgöras i tingsrätten där företaget har sitt säte.